Kredyt we Frankach Adwokat


Problem związany ze stosowaniem klauzul abuzywnych w umowach kredytowych dotknął w najszerszym zakresie osób posiadających kredyt we frankach. Temat związany z kredytem we frankach został nagłośniony w mediach do tego stopnia, że skutkował dokonaniem zmian w prawie, które w opinii współpracujących z nami adwokatów w dalszym ciągu nie rozwiązują problemu, a stanowią jedynie element gry politycznej przed wyborami. W takim razie jakie jest wyjście z tej trudnej sytuacji dla konsumentów posiadających kredyt we frankach? Adwokat radzi wszystkim posiadaczom kredytów we frankach by poddali dokładnej analizie zapisy zawarte w umowach kredytowych, a także ogólne warunki umów pod kątem występowania w nich klauzul niedozwolonych, co może otworzyć drogę do dochodzenia zwrotu nadpłaconych kwot w wyniku niestabilnego i wygórowanego kursu franka szwajcarskiego.