• Polisolokaty - pomoc w odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych

  • Złośliwa windykacja

  • Ubezpieczenia niskiego wkładu

  • Kredyt w walucie obcejVa Banque to stowarzyszenie mające na celu pomoc konsumentom w sporach z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Stowarzyszenie, realizując swoje cele statutowe, korzysta ze stałego wsparcia Kancelarii Adwokackiej adw. Łukasza Chmurskiego.


Aby dowiedzieć się więcej, wybierz zagadnienie, z którym związany jest Twój problem.

Obrona interesów konsumentów w sporach z Bankami i Towarzystwami Ubezpieczeniowymi:

 

KREDYTY W CHF

problemy „FRANKOWICZÓW” i możliwości ich rozwiązania :

 

UWZGLĘDNIANIE PRZEZ BANKI UJEMNEGO "LIBOR"

SPREAD WALUTOWY

Pomagamy konsumentom z całej Polski.

W mediach:


Reportaż telewizji TVN o „polisolokatach”, w którym jako ekspert głos zabrał adw. Łukasz Chmurski, współpracujący z Va Banque:

Dzień Dobry TVN – Czy opłaca się inwestować w polisy?

Niezwykle ciekawy i rzetelny artykuł finansisty Marcina Iwucia, opisujący problem polis inwestycyjnych w Polsce wraz z obszernym wywiadem z adw. Łukaszm Chmurskim. Warto posłuchać i dowiedzieć się więcej.

Finanse Bardzo Osobiste – Jak odzyskać opłatę likwidacyjną w polisie ? 


TUTAJ znajdziesz Va Banque na Facebook’u.

O NAS


Stowarzyszenie na rzecz pomocy poszkodowanym przez instytucje finansowe „VaBanque.eu” jest oddolną inicjatywą podjętą przez grupę konsumentów, których łączy idea poprawy sytuacji konsumenta w relacjach z Bankami i Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, tak aby byli traktowani nie jak Petenci, ale jak Klienci, o których komfort należy zadbać.

Główne działania podejmowane przez Stowarzyszenie oscylują wokół narastającego problemu związanego ze stosowaniem przez instytucje finansowe w umowach z konsumentami szeregu klazuzul abuzywnych. Naszym celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie praw przysługujących konsumentom oraz środków służących ochronie tych praw, a także przeciwdziałanie stosowaniu przez instytucje finansowe klauzul abuzywnych w umowach zawieranych z konsumentami. Wiemy, że podejmujemy się trudnego do wykonania zadania, ale ideą, która nas połączyła jest wyeliminowanie z obrotu klauzul niedozwolonych, a przy tym odzyskanie utraconych przez klientów środków finansowych , co stanowi bezpośrednie następstwo stosowania w umowach tychże klauzul.

Dążąc do realizacji obranych celów w ramach działalności Stowarzyszenia podejmujemy działania polegające w szczególności na prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa konsumenckiego a także stałym monitorowaniu sytuacji na rynku usług świadczonych przez instytucje finansowe i zgłaszaniu wszelkich nieprawidłowości do instytucji państwowych, których zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad rynkiem usług finansowych tj. Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Kontroli Konkurencji i Konsumentów, a także Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Regulamin Stowarzyszenia Va Banque.eu jest dostępny pod poniższym linkiem: regulamin

Nie bylibyśmy w stanie podjąć się realizacji wszystkich naszych celów gdyby nie współpraca z profesjonalnymi kancelariami adwokackimi. Jesteśmy stale wspierani przez Adw. Łukasza Chmurskiego i Adw. Marcina Żmuda Trzebiatowskiego, którzy w ramach praktyki zawodowej od lat zajmują się prawem konsumenckim.

Poprzez stała współpracę z naszymi partnerami podejmujemy się realizacji kolejnego celu jakim jest ułatwianie dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej konsumentom poszkodowanym przez instytucje finansowe.


Chcesz dowiedzieć się więcej o Kancelarii Adwokackiej Łukasza Chmurskiego i Marcina Żmuda Trzebiatowskiego, przejdź do następnej zakładki, bądź odwiedź stronę Kancelarii.

O kancelarii


Kancelaria Adwokacka Łukasza Chmurskiego i Marcina Żmuda Trzebiatowskiego to zespół prawników, którzy dostrzegając problem związany ze stosowaniem klauzul abuzywnych, podejmuje się reprezentacji konsumentów w ich sporach z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Wielokrotnie klienci ww. instytucji finansowych nie korzystają z przysługujących im uprawnień uważając, że nie mają szans w starciu z korporacjami o globalnym zasięgu.

Niesłusznie! Kancelaria od lat podejmuje z sukcesem się reprezentacji konsumentów w sporach z dużymi przedsiębiorcami. W sądzie liczą się fakty oraz trafne argumenty, a nie marketing i sprawny PR, dlatego w wielu sprawach, które z pozoru wyglądały na trudne i przegrane, udało się osiągnąć sukces.

Kancelaria nie angażuje się w procesy zbiorowe, gdyż wystąpienie z pozwem indywidulanych jest rozwiązaniem, które gwarantuje zdecydowanie szybsze zakończenie sprawy.

Jeżeli chciałbyś poznać różnicę pomiędzy powództwem indywidualnym, a pozwem zbiorowym – przejdź dalej.


 

Pomagamy konsumentom w dochodzeniu roszczeń od Banków i Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych oraz negocjacjach przedsądowych.

Pomagamy naszym Klientom odzyskiwać bezprawnie pobrane opłaty likwidacyjne.

Pomagamy rozwiązywać umowy polis lokacyjnych bez konieczności uiszczania opłat likwidacyjnych. 


Wszystkie usługi świadczone przez Kancelarię, w tym reprezentacja sądowa konsumentów, wykonywane są przez wykwalifikowanych adwokatów i radców prawnych, mających wieloletnie doświadczenie oraz stosowne uprawnienia zawodowe.

PARTNERZY KANCELARII


Łukasz Daniel Chmurski

adwokat

M. Żmuda Trzebiatowski

adwokat

Nasze motto:


  • "Kto walczy - może przegrać, kto nie walczy - już przegrał."

    Bertolt Brecht

KONTAKT


Jeżeli masz pytania, bądź wątpliwości - skontaktuj się z nami. Konsultacja prawna jest DARMOWA.

Kanadyjska 2 lok. 9, 03-957 Warszawa
(+48) 22 299 22 65
kontakt@vabanque.eu
Udało się! Wiadomość została wysłana.
Błąd! Proszę wypełnić poprawnie wszystkie wymagane pola.