KREDYT W WALUCIE OBCEJ


Dział dotyczy roszczeń KONSUMENTÓW związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do walut obcych, w szczególności: franka szwajcarskiego, jena oraz dolara.

W ramach działalności Stowarzyszenia oraz Kancelarii Adwokackiej przywiązujemy szczególną wagę do spraw dotyczących kredytów denominowanych do walut obcych. Nie podejmujemy się długofalowej oceny skutków ekonomicznych zawarcia umowy kredytu denominowanego w obcych walutach i prognozowania zmian na rynku walut, naszą rolą jest jedynie ocena postanowień umowy zawartej z konsumentem pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i reprezentowanie klientów w procesie stanowiącym pokłosie stosowania przez Banki niedozwolonych postanowień umownych.

Zdobyte w toku procesów z Bankami doświadczenie zawodowe pozwala na stwierdzenie, że powszechną praktyką było zamieszczanie w umowach kredytowych zawartych z konsumentami szeregu postanowień, których jurydyczna ocena wskazuje, iż powinny one zostać uznane za niedozwolone i w związku z tym nie mogą być wiążące dla konsumenta.

W naszym poglądzie nie jesteśmy odosobnieni, co znajduje potwierdzenie w utrwalającej się linii orzeczniczej w sprawach dotyczących kredytobiorców, którzy zdecydowali się na wystąpienie na drogę sądową indywidulanie, omijając w ten sposób kwestie formalne wiążące się powództwem zbiorowym.

Jeżeli zawarłeś umowę o kredyt w walucie obcej we Frankach, Euro, Dolarach, Jenach lub innej walucie obcej, a rata Twojego kredytu diametralnie wzrosła w wyniku zmiany kursu walut i chcesz uwolnić się od kredytu w obcej walucie to zgłoś się do nas! Nasz zespół udzieli Ci profesjonalnego wsparcia i pozwoli uwolnić się od kredytu w obcej walucie.


Jeśli podpisałeś umowę kredytową indeksowaną do waluty obcej i chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź dalej:

PYTANIA i ODPOWIEDZI

ORZECZNICTWO SĄDÓW